Individuālā mēstuļu marķēšana ar "spamassassin"

No 2016. gada 1. jūlija Latvijas Universitātes e-pasta sistēmā tiek ieviesta iespēja katram lietotājam pēc saviem ieskatiem individuāli sev noteikt, kurš saņemtais e-pasts ir nevēlams spams. Lai pateiktu sistēmai, ka, jūsuprāt, pienākušais e-pasts ir spams, nepieciešams ienākušo e-pastu no INBOX ("Ienākošās") mapes pārcelt un "Spams" mapi. Un, gluži pretēji, lai iemācītu sistēmu kādu īpašu e-pastu nemarķēt kā spamu, nepieciešams šo e-pastu no "Spams" mapes pārcelt uz jebkuru citu mapi, izņemot "Trash" un "trash" ("Papīrgrozs"). Mēstules dzēšana no "Spams" mapes netiks kvalificēta kā marķēšana par pieļaujamu e-pastu.

E-pasta marķēšana par mēstuli

markspam

Mēstules marķēšana par pieļaujamu e-pastu

markspam

Ieviestā "spamassassin” darbības prinicps ir tāds, ka, ienākot e-pastam, tas vērtē visdažādākos kritērijus (FROM lauks, SUBJECT lauks, e-pasta satura analīze uz dažādiem atslēgvārdiem), un, balstoties uz rezultātiem, nosaka to, cik liela ir iespējamība, ka konkrētais e-pasts ir spams. Ar "spamassassin” var iepazīties šeit (angļu valodā): http://commons.oreilly.com/wiki/index.php/SpamAssassin/SpamAssassin_Rules. Savukārt, šeit atrodams detalizētāks pārskats, kādiem kritērijiem izpildoties, veidojas iespējamība ienākušo e-pastu marķēt kā spamu: http://spamassassin.apache.org/tests_3_3_x.html

Iespēja lietotājam pašam sev noteikt, kas ir spams un kas nav, strādā LU e-pasta sistēmā webmails.lu.lv vai jebkurā e-pasta klienta programmā (Outlook, Thunderbird utt.), kas konfigurēta IMAP režīmā. Ja Jūsu e-pasta klienta programma konfigurēta POP režīmā, bet vēlaties iegūt spama noteikšanas funkcionalitāti, nepieciešams to pārkonfigurēt uz IMAP režīmu, ko noteikti varat lūgt savam datoradministratoram izdarīt.

Līdz ar šīs sistēmas ieviešanu, notiek atteikšanās no RBL pakalpojumu izmantošanas (par RBL lasiet http://www.webopedia.com/TERM/R/RBL.html), proti, iespējams, ka jūsu pastkastē ar laiku būs vairāk mēstuļu, toties būs iespēja individuāli sev noteikt, vai tās ir spams. Tādejādi, "apmācot” "spamassassin”, būs iespēja iztīrīt savu pastkasti no nevēlamiem sūtījumiem.

Tai pat laikā pastāv iespēja, ka sūtīto e-pastu „spamassassin” nekādi nevēlēsies marķēt kā spamu (piemēram, sūtījums nācis no LU adreses, izmantojot LU e-pasta serveri). Tādā gadījumā, ja jums aizvien šķitīs, ka e-pasts novācams no acīm, varēsit izmantot filtru funkcionalitāti. Par filtriem LU e-pasta sistēmā lasiet šeit: http://itserviss.lu.lv/?q=lv/webmails#p0701. Par filtriem Microsoft Outlook lasiet šeit: http://itserviss.lu.lv/?q=outlookfilterspam

Ja lietotāja "Trash", "trash", "Spams", "Spam", "Junk", "Deleted Items", "Junk E-mail" mapēs esošie e-pasti netiks lasīti ilgāk par 30 dienām, tad tie tiks dzēsti.

LU e-pasta lietotājiem, kuri izvēlējušies LU e-pastu saņemt un sūtīt Gmail (http://itserviss.lu.lv/?q=emailchoice), jārēķinās, ka Gmail ir savs mēstuļu filtrs, kurš lai arī darbojas tieši pēc šī paša principa (proti, lai marķētu e-pastu kā mēstuli, pieteik Gmail saskarnē noklikšķināt attiecīgo pogu "Spam"), tomēr šie filtri ir neatkarīgi no LU e-pasta sistēmas "spamassassin". Piemēram, ja Jūs lietojat LU e-pasta sistēmu https://webmails.lu.lv LU e-pasta saņemšanai un ar laiku apmācāt "spamassassin" atpazīt mēstules pēc Jūsu individuālajiem kritērijiem, tad brīdī, kad pāriesit uz LU e-pasta saņemšanu Gmail vidē, šie apkopotie mēstuļu kritēriji vairs nedarbosies. Tieši tāpat būs, pārejot no Gmail un LU e-pasta sistēmu https://webmails.lu.lv.